Cariera de Piatră URVIȘ

Istoria carierei de piatră de la Urviș

Cariera Coasta Morii

Cariera Coasta Morii – Urviş a fost deschisă de Secţia Regională de Drumuri Crişana în anul 1956, însă până în anul 1958 exploatarea nu se făcea în mod organizat, extrăgându-se numai fragmente de roci din dărâmături şi din masiv prin rănguire.

In anul 1958 se introduce metoda de exploatare prin perforare-puşcare iar în 1960 a fost deschisă o treaptă de exploatare. Până în anul 1977 cariera a aparţinut Fabricii de Industrie Locală Beiuş, având ca for tutelar Grupul întreprinderilor de Industrie Locală Oradea – Bihor. în anul 1977, luna septembrie prin aplicarea Decretului 228 cariera Urviş trece sub controlul SPISI Someşeni din cadrul I.C.C.F. Cluj iar în anul februarie 1978 trece prin reorganizare la I.P.I.C.C.F.

Cluj, apoi revine Exploatării Carierelor pentru Căi Ferate Someşeni, devenită S.C. GRANDEMAR S.A. Cluj Napoca în anul 1991.

O nouă conducere

Din 1992, cariera Urviş este gestionată, ca proprietate privată 100% de către S.C. CARIERA URVIŞ COMPROD S.R.L.

Amplasament. Cariera Urviş este situata pe teritoriul judeţul Bihor, comuna Şoimi, satul Urviş, pe malul drept al râului Crişul Negru.

Din punct de vedere morfologic, perimetrul carierei aparţine zonei nordice a masivului Codru – Moma şi prezintă un aspect deluros, cu altitudini cuprinse între +140 şi +300 m şi pante domoale.

Principalul curs de apa din zona este râul Crişul Negru, care între localităţile Uileac – Şoimi a format un defileu, iar majoritatea afluenţilor sunt situaţi pe versantul stâng. Accesul în cariera se face pe calea ferata Oradea – Vaşcau şi pe şoseaua Beiuş – Pocola – Tinca – Salonta.

Activitate de lungă durată

Cariera de gresie cuartitica de la Urviş, jud Bihor, este organizata ca unitate miniera de producţie de sine stătătoare, cu activitate organizata din anul 1958, dispunând de mijloacele de producţie şi utilităţile necesare.

In incinta carierei este organizata activitatea de exploatare la zi, prin patru trepte drepte cu drumuri de acces la fronturile de lucru, platforme şi halda interioara pentru depozitare steril, activitatea de prelucrare a pietrei derocate ce cuprinde staţiile de sfărâmare, ciuruire, benzi transportoare şi depozite intermediare de produse finite.

25 de ani de la deschiderea Carierei de Piatră URVIȘ

În data de 1 Aprilie 2017 întreg personalul firmei împreună cu principalii colaboratori au sărbătorit 25 de ani de la începerea activității.

Back to top of page